2022. június 29. Szerda
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

SZAJOLI KISDIÁKOKÉRT Alapítvány


Az alapítvány székhelye: 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45.

Az alapítvány célja és fő tevékenysége:
Az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-nak c/4. pontjában meghatározott nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység folytatásával a Kölcsey Ferenc Általános Iskolába járó tanulók személyisége, harmonikus fejlesztése, magasabb szinten való biztosítása, ennek érdekében különösen:
- a tanulási folyamat  eredményesebbé tétele, a meglévő technikai eszközök, oktatási  anyagok, könyvállomány korszerűsítése, pótlása,
- képességfejlesztő, ismeretbővítő tanfolyamok, foglalkozások támogatása,
- tanítványaink szűkebb és tágabb környezetének megismertetése, kirándulások,  túrák szervezése,
- az egészséges  testi fejlődéshez szükséges feltételek javítása, sporteszközök beszerzése, a diák verseny- és szabadidősport támogatása,
- az iskolai környezet  esztétikumának minőségi javítása, megőrzése.

Az alapítvány kezelője mint az alapítvány legfőbb szerve meghatározatlan időtartamra a kuratórium, melynek
- elnöke: Kiss Imréné
- tagjai:
Urbanovszky Istvánné
Kun Istvánné
Andó Lászlóné
Némethné Gerecs Judit

Az alapítvány adószáma: 18830383 -1-16