2022. június 29. Szerda
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

Iskolánk  2012-től  a  Magyar  Ifjúsági  Vöröskereszt  Bázisiskolája.  Tevékenységeinkkel  a
Modulprogramok megvalósítására törekszünk.
Minden  évet  Vöröskereszt  tagság  toborzásával  indítjuk  a  diákok,  szülők  és  az  intézmény
dolgozói körében. Nagy örömünkre a taglétszám folyamatos növekedést mutat.
Vöröskereszt  szakkört  működtetünk.  Tanulóink  élen  járnak  a  bázisiskolai  programok
megvalósításában.
 
Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségnevelésre:
Az osztályok között tisztasági versenyt hirdetünk, melynek értékelését havonta végezzük.
Meghívott szakemberek tartanak előadást tanulóinknak az egészséges életmód fenntartása, a
testi higiénia biztosítása témákban.
Az egészséges táplálkozás népszerűsítése érdekében salátanapot rendezünk, ahol zöldség és
gyümölcssalátákat  készítenek  az  osztályok,  amit  közös  tálalás  után  fogyasztanak  el  a
gyerekek.   
 
Sport programokon, versenyeken vesznek részt tanulóink.
Közösségi és szociális tevékenységek keretében iskolai szintű gyűjtési akciókat szervezünk:
tartós  élelmiszert,  játékokat  és  könyveket  gyűjtenek  tanulóink,  melyeket  rászoruló
tanítványaink családjainak osztunk ki Karácsony és Húsvét alkalmából.
Közreműködünk  településünkön  a  véradás  szervezésében,  segítjük  a  Vöröskereszt  Szajoli
Alapszervezetének munkáját.
 
Az elsősegély nyújtási ismereteink gyarapítása érdekében:
Pedagógusaink  továbbképzésen  vesznek  részt,  ahol  elméleti  és  gyakorlati  ismeretekkel
gazdagodnak.
 
Tanítványaink  évről-évre  indulnak  elsősegélynyújtó  területi  versenyen,  katasztrófavédelmi
versenyen, melyekre hónapokon át készülnek. Ezt követően kis elsősegély nyújtási bemutatót
tartanak iskolatársaiknak.
Szoros partneri együttműködésre épülő  kapcsolatot ápolunk  a Magyar Vöröskereszt  Szajoli
Alapszervezetével,  valamint  a  Magyar  Vöröskereszt  Törökszentmiklós  Területi
Szervezetének vezetőjével.