2022. június 29. Szerda
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

Ökoiskola lettünk
 
Intézményünk 2014-ben a 2013-2016 közötti időszakra elnyerte az  Ökoiskola címet, melyet
ismételten  megpályázva  2019.  december  31-ig  birtokolhatunk.
 
Évek óta kiemelt nevelési terület iskolánkban a környezeti nevelés, pedagógiai programunk
kiemelten  képviseli  a  fenntarthatóságra  nevelés  célkitűzéseit.  Folyamatosan  növeljük  az
intézmény területén a zöld gyepes területek nagyságát, fákat és cserjéket ültetünk, gondozzuk
kül-  és  beltéri  növényeinket.  Rendelkezünk  biztonságos  kerékpártárolóval,  madáretetőket
helyeztünk el, komposztálót működtetünk, havonta 1 alkalommal üzemel az egészségbüfé. Az
udvaron  szelektív  hulladékgyűjtő  edényeket  helyeztünk  el.  Évente  kétszer  hulladékgyűjtési
akciót szervezünk, egész évben  folyamatosan  gyűjtjük  a PET palackot  és az aludobozokat.
 
Tudatos  takarékosságra  törekszünk  az  energiával  és  a  vízzel,  a  diákönkormányzat  energia-
járőr szolgálatot működtet, érdeklődő diákjaink hetente öko szakkör keretében szerezhetnek
újabb  és  újabb  ismereteket,  e  témában  cikkeket  írhatnak  az  újságíró  szakkörben,  műsort
szerkeszthetnek az iskolarádió szerkesztőbizottságában. Iskolánk könyvtárában folyamatosan
bővítjük a fenntarthatósággal kapcsolatos szakirodalmat.
 
Sok  tervünk  vár  megvalósításra  a  következő  években,  remélhetőleg  egyszer  elnyerjük  az
ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet is.
 

Némethné Gerecs Judit