2022. június 29. Szerda
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

Kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletét alakítsuk, környezet- és
természetszeretetüket formáljuk. A Liget Műhely Alapítvány több mint 20 éve fáradozik az
irodalmi  és  ökoiskolai  kultúra  összekapcsolásán  és  terjesztésén.  Iskolánk  is  csatlakozott  a
nemes  célt  zászlajukra  tűző  intézmények  közé.  A  2008  tavaszán  induló  Szitakötő  integrált
ökoiskolai program  keretében ismerkedtek meg tanítványaink  kortárs irodalmi  művekkel,  a
művészeti és környezeti nevelést összekapcsoló írásokkal.
 
A folyóirat szerkesztője maradandó élményt nyújtó, rendhagyó foglalkozások megatartásával színesítette diákjaink iskolai életét, a pedagógusok  számára  szervezett  műhelymunkák  pedig  hozzájárultak  a  nevelők  módszertan gazdagságának  további  bővüléséhez.  A  negyedévente  megérkező  osztálynyi  mennyiségű kiadványok  könyvtárunk  állományát  gyarapítják,  melyek  a  szabad  polcokról  bárki  számára elérhetőek.
 
Cserébe pedagógusaink óravázlatokkal, fényképes beszámolókkal, mások számára is elérhető jó gyakorlatokkal gazdagították a műhely pedagógiai tárházát. Iskolánk diákjai és nevelői  több  éven  át  tartó  színvonalas  munkájának  köszönhetően  megkaptuk  a  Szitakötő bázisiskola kitüntető címet.