2022. június 29. Szerda
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

Kedves Olvasó! 
                                                                                          
Intézményünk szellemileg önálló, alkotó közösség, amelynek egyaránt fontos pillére a
gyermek, pedagógus, szülő.
 
Büszkén vallom, nagyszerű intézmény vagyunk mi. Gyermekeink az iskolában nem csupán
jól érzik magukat, de tudásban és emberi erényekben is gazdagodnak. Ennek egyik legfőbb
garanciája a kiválóan felkészült nevelők közössége, intézményünk nevelőtestülete.
 
Kollégáim következetesen, nagy odaadással és okos szeretettel végzik munkájukat, ez az oka
a sikeres verseny és felvételi eredményeknek.
 
Iskolánk a gyermekekért van, nálunk ők jelentik a legnagyobb értéket. Az elmúlt években
hagyományainkat nemcsak megőriztük, de újakkal is gazdagítottuk.
 
Köszönöm kollégáim áldozatos, fáradságot nem ismerő munkáját, a szülők támogatását és
diákjaink helytállását.
 

                                                 Némethné Gerecs Judit
                                                             igazgató
 
 
 
 Szolnoki tankerület Ökosuli