2020. január 22. Szerda
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

2019 október 08, kedd

Utazz velünk Angliába!

Utazz velünk Angliába!

Ismét utazást szervezünk Angliába. Indulás időpontja: 2020 június 28 – július 4 /7 nap/. Részvételi díj:    146 800Ft, 18 év fölött + 10 000Ft felár. A csoport kérése szerint ez a program kérhető Párizsi kitérővel /8 nap/ aminek ára 165 800Ft. Elhelyezés mobil home-okban London mellett a tengerparton. Teljes ellátás kérhető 10 000Ft/fő. Utazás autóbusszal. Nincs buszon alvás, tranzitszállások útközben. Jelentkezni 20 000Ft előleg befizetésével lehetőleg november 5.-ig. A részletes programokról tájékozódni lehet a Student Lines Diákutazási iroda honlapján: http://studentlines.lerostudio.hu/ Nyugat-Európai utazások-Klasszikus London vagy London Párizsi látogatással.
 
Érdeklődni lehet: Kovácsné Tóth Valéria 56/ 446 368 -      30/842 7102
 


2019 augusztus 22, csütörtök

Tanévnyitó

Kedves Diákok!
 
Tisztelt Szülők!
 
Tanévnyitó ünnepélyünk időpontja 2019. augusztus 30. 1730
 
Helyszín: Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
                Szajol Kölcsey Ferenc út 45.


2019 augusztus 22, csütörtök

Tanévnyitó

Kedves Diákok!
 
Tisztelt Szülők!
 
Tanévnyitó ünnepélyünk időpontja 2019. augusztus 30. 1730
 
Helyszín: Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
                Szajol Kölcsey Ferenc út 45.


2019 március 13, szerda

Beiskolázás

Tisztelt Látogató!
A csatolt Hirdetményben részletes tájékoztatást kap a Beiratkozás rendjéről.
 
Hirdetmény
az általános iskolai beiratkozás rendjéről
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2019. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontja – a területileg illetékes tankerületi központok véleményének kikérésével – az alábbiak szerint került meghatározásra.
 
A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
 
                                   2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
                                   2019. április 12. (péntek) 8.00-19.00 óra között
 
A szülő a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni köteles.
 
A szülő 2019 áprilisától már választhatja a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét is, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta,hu/ weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthet.
 
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
 
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melyet köteles írásban közölni a szülővel.
 
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
A szülő a Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogsérelmére hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közléstől számított 15 napon belül állami fenntartású iskola esetén az illetékes tankerületi igazgatóhoz.
 
Szolnok, 2019. március 7.
 


2019 március 04, hétfő

Suliváró

Kedves Látogató!
 
Nevelőtestületünk szeretettel hívja és várja az iskolában folyó munka iránt érdeklődő nagycsoportos óvodás gyermekeket és szüleiket a megrendezésre kerülő Suliváró foglalkozásokra.
Időpontja: 2019. március 12.  9:30 -tól 10:30-ig  és
                 2019. március  26.  9:30- 10:30 -ig
Helyszíne:  Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
                   Szajol Kölcsey Ferenc út 45.
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.     A tanító nénik


2019 március 04, hétfő

Hit és erkölcstan 2019/2020

Tisztelt Látogató!
 
A 2019/2020-as tanévre a Hit-és erkölcstan oktatás megszervezését támogató fórumot tartunk.
Időpontja:
2019.03.07. 16 óra 30 perc 
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 


2019 február 08, péntek

Adó 1% Szajoli Kisdiákokért Alapítvány

Tisztelt Szülő!       
 
Az iskolánkban folyó szakmai munka anyagi támogatását 1998 óta segíti a Szajoli Kisdiákokért Alapítvány. Az alapítvány célja:
 • a tanulási folyamat eredményesebbé tétele, a meglevő technikai eszközök, oktatási anyagok, könyvállomány korszerűsítése
 • az iskolai környezet esztétikumának minőségi javulása, megőrzése
 • tanítványaink szűkebb és tágabb környezetének megismertetése, kirándulások, túrák szervezése.
Az elmúlt években több nemes célt valósítottunk meg alapítványi támogatásból: bútorokat, számítógépeket, sötétítő függönyöket, játszótéri eszközöket, iskolai hangosítást, interaktív táblákat vásároltunk.
Kérem, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ával ebben az évben is támogassa a Szajoli Kisdiákokért Alapítvány működését.
 
Az alapítvány adószáma: 18830383-1-16
 
Segítségét diákjaink nevében megköszönöm.
 
2019. január 31.                               Tisztelettel:                                                                                                                                                                               Némethné Gerecs Judit sk
                                                    a kuratórium tagja, igazgat
 


2018 szeptember 21, péntek

Véradás

2018. október 15-én 1400-1700  órakor a Magyar Vöröskereszt véradást szervez iskolánkban.
 
Szeretettel várjuk az önkéntes véradókat!


2018 augusztus 28, kedd

Tanévnyitó ünnepély

2018/2019. tanév Tanévnyitó ünnepély
 
időpont: 2018. augusztus 30. 1730  
 
helyszín: Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
               Szajol, Kölcsey Ferenc út 45.
 
Szeretettel várjuk tanítványainkat és szüleiket.
 
 


2018 április 17, kedd

Hulladékgyűjtés

Felhívás!

 
 
 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola
2018. április 21-én (szombat)
hulladékgyűjtést rendez.
 
Gyűjthető anyagok:
feleslegessé vált papír, PET és  
vashulladék.
 
Segítségüket köszönjük.
 
 
 


2018 március 12, hétfő

Értesítés első osztályosok beiratkozása

Szajoli Kölcsey Ferenc
Általános Iskola 
Igazgatósága
Szajol
 
ÉRTESÍTÉS
 
A 2018/2019-es tanévben első osztályt kezdő gyermekek beíratásával kapcsolatos információk a következők:
Időpont:
2018. április 12. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között
2018. április 13. (péntek)      8:00 – 19:00 óra között
Helyszín:
Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szajol Kölcsey út 45.
 
Kérjük a beiratkozásra hozza magával:
 • a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
 • születési anyakönyvi kivonatát
 • a gyermek lakcímkártyáját
 • NEK azonosító (Okmányirodában kérhető)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást
(Óvodai szakvélemény)
 • A gyermek TAJ számát
 
Szeretettel hívjuk és várjuk a leendő első osztályos gyermekeket és szüleiket.
 
Szajol, 2018. március 12.
 
                                                                     Némethné Gerecs Judit
                                                                           igazgató
 


2018 február 06, kedd

SULIVÁRÓ

  SULIVÁRÓ SZAJOLBAN
 
Nevelőtestületünk szeretettel hívja és várja az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka iránt érdeklődő gyermekeket és szüleit a
2018. március 9-én 8:00- 12:00 óra között
        megrendezésre kerülő nyílt nap foglalkozásaira.
 
PROGRAMOK: intézményi bemutató; tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása