2022. június 29. Szerda
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

Diákönkormányzat iskolánkban

Az iskolai diákönkormányzatok létrehozását, működésüket, jogaikat törvény írja elő. A törvényi előírás azonban még nem garantálja, hogy eredményes működésük a valóságban is mindenhol megvalósul. Iskolánkban mi nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink megtanulják véleményüket kulturált módon kinyilvánítani, minden társuk érdekében tudjanak jogaikkal megfelelő módon élni, hiszen erre a felnőtt társadalomban is szükségük lesz. Meg kell ismerniük azokat a határokat, lehetőségeket is, melyeken belül jogosítványaikkal demokratikus módon élhetnek. Ez nem kis feladat még a felnőttek számára sem, így munkájukban felnőtt vezetőként Stefankó Margit Irén tanítónő segíti őket.
 
 
A diákélet szervezése mellett a diáktanács legfontosabb jogosítványa a véleményezési és egyetértési jog. A saját működésére vonatkozó kérdésekben döntési joga van. Megválaszthatja működésének módját, dönthet egy tanítás nélküli munkanap programjáról, dönthet pénzügyeiben, ha van saját bevétele.
 
A diáktanács szeptemberben tartja alakuló ülését. A tanulók osztályonként 2-2 társukat választják képviselőnek, s ők nyílt szavazással döntenek az elnök személyéről. Jelenleg ezt a tisztséget Kovács Anna Sára tölti be. Az első ülésen megbeszélik az éves programot és az iskolai élet aktuális kérdéseit. Az alakuló ülésre a tanács tagjai az iskola igazgatóját is meghívják. Rendszerint októberben és márciusban a papírgyűjtés sikeres megszervezésében vesz részt a szervezet.
 
A diáktanács eredményes működésének bizonyítéka a sikeres farsangi mulatság. A tanács éves munkájának értékelésére májusban kerül sor. Diákjaink véleményét nem csak a diáktanácsban és nem csak abban az esetben kérjük ki, amikor azt a törvény előírja. Rendszeresen elemezzük, mit tartanak jónak diákjaink, és mi az, amin változtatnának. Építő javaslataikkal hozzájárulhatnak egy élményekben gazdag diákélethez.