2022. június 29. Szerda
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

EFOP - 3.1.5 -16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása  

A projekt kiemelt célja az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató komplex intézményi
rendszer működtetése.  
 
A  programhoz  csatlakozva  a  lemorzsolódással  veszélyeztetett  tanulókat  a  tanév  során
igyekeztünk  sokoldalúan  támogatni,  hogy  segítsük  tanulmányi  helyzetük  és  motivációjuk
pozitív irányba történő alakulását. Így a pedagógiai folyamatokban jelen van a:
 A  tanulás  tanítása  tanórákon  folyamatosan  alkalmazzák  a  megismert  olvasási  és  tanulási
stratégiákat. Fontos szempont, hogy az olvasási technikára nagy figyelmet fordítsunk e tanulók
esetében, hiszen az alulteljesítés oka sok esetben az olvasási nehézség. 
 
Osztályfőnöki órákon figyelemmel kísérjük a tanulás eredményeinek alakulását, keressük az
esetleges kudarcok okát. A rendszeres önértékelés során kitérünk a tanulás akarati
tényezőinek szerepére. Néhány tanuló esetében a szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás is
segít.  
 
 
frissítve: 2018