2019. július 22. Hétfő
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

 

2015 | 2016 | 2017 | 2018

 
 
Tanulmányi kirándulás  Erdélybe
„Az az igazi tanítás, ami megérinti az életet!”
 
2016. május 30-tól június 3-ig a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 7. évfolyamos diákjai a „Határtalanul!”  tanulmányi kiránduláson vehettek részt Romániában. Immár második alkalommal nyílt lehetősége iskolánk tanulóinak arra, hogy közelebbről is megismerkedhessenek nemzetünk Erdélyhez kapcsolódó történelmével, a Romániában élő magyarság múltjával és jelenével.  A pályázatban kiemelt cél volt, hogy a tanulók a természeti és történelmi értékek megismerésén túl betekintést nyerjenek a határon túl élő emberek hagyományaiba és mindennapi életébe is, ahol a nemzeti összetartozás gondolata, a magyarságtudat őrzése példaértékű.
 
A tanulmányút előkészítő szakaszában a gyerekek rendhagyó tanórákon vehettek részt. Foglalkoztak Erdély földrajzi elhelyezkedésével, történelmével, irodalmával, azokkal a természeti látványosságokkal, kulturális értékekkel, melyeket a látogatás során megismerhettek. Az utazás célállomása Kászon, Szajol testvértelepülése volt. A Partiumon áthaladva a Székelyföldig vezető útvonalon tanulóink elmélyíthették azon ismereteiket, melyekkel már korábbi tanulmányaik során megismerkedhettek.
Nagyváradon Ady Endre életútját felidézve versek hangzottak el, a Fehéregyházán lévő Petőfi Sándor Múzeumban emlékműsorral róttuk le tiszteletünket Petőfi és 1848 hőseinek emléke előtt. Nyerges-tetőn a nemzeti összetartozás napja alkalmából diákjaink megemlékezését követően koszorú elhelyezésére került sor az emlékműnél, mely az  1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi színhelyeként ismert. A kirándulások alkalmával megcsodáltuk a Tordai-hasadékot, a Gyilkos-tó környékét, valamit a Szent Anna-tó és a Mohos-láp természeti szépségeit. Sétát tettük Kászonban, annak környékén, ahol nemcsak az ott élő székely néprajzi sajátosságokat, néphagyományokat ismerhettük meg, hanem az ottani emberek és gyermekek mindennapjaiba is bepillanthattunk. Böjte Csaba atya Szent Katalin-házában tett látogatásunk során apró ajándékokkal leptük meg az ott élő, nehéz sorú kisgyermekeket.
 
Mindannyiunk számára emlékezetes marad a Farkaslakán és Mádéfalván tett kirándulás, valamint a parajdi sóbánya megtekintése.  A helyiek kedves fogadtatása, a szíves vendéglátás, a gyönyörű táj, a kászoni diákokkal rendezett közös programok mind-mind feledhetetlenné tették az Erdélyben töltött napokat.
 
A hazaérkezést követően a program záró eseményeként egész napot felölelő témanap megrendezésére került sor, melyen intézményünk minden tanulója részt vett. A hetedik osztályos tanulók élménybeszámolót tartottak a kisebbek számára, mely során az ott készült videofilm megtekintésével felidézték legkedvesebb élményeiket.  Kiállítást rendeztünk a megismert tájakról, táncházban ropták kicsik és nagyok, ételkóstolót tartottunk.  Dramatizált formában adtunk elő népmesét, készítettünk hímzésmintát székely népművészeti motívumok alapján.
A programzárást követően értékelő tanórára is sor került, mely alkalmával diákjaink megfogalmazták a számukra legemlékezetesebb programokat, élményeket.
Köszönet illeti mindazokat, akik segítették a program, az „igazi” tanulás megvalósulását. Az igazi köszönet pedig az, hogy tapasztalatainkból annyit közvetítsünk iskolánk többi tanulója felé, amennyit csak tudunk, hogy általunk ők is részesei lehessenek a nemzeti összetartozás érzésének.
Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és Szajol Község Önkormányzata támogatta, melyet minden résztvevő nevében tisztelettel megköszönünk.
 
                                                                                                    Erdélyi Gyuláné és Lajkó Zoltánné
                                                                                                             osztályfőnökök