2022. június 29. Szerda
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

2018 | 2019

 

Fénykaland tehetséggondozó program

A Nemzeti Tehetség Program keretében kiírt pályázaton a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola a tanulók matematikai és természettudományi kompetenciái fejlesztésére egymillió forint támogatásban részesült.
A komplex tehetséggondozó programban tíz fő hatodik és nyolcadik osztályos diák vett részt három pedagógus irányításával.
 
A fény témakör feldolgozása a tanulók aktív tevékenységére épülve valósult meg. Az élményszerű foglalkozásokon fizikai-kémiai kísérleteken keresztül bővültek a diákok ismeretei. Logikai játékok beiktatásával szórakoztató módon fejlődtek a tanulók gondolkodási képességei.
 
A foglalkozásokon a tanulók megismerkedtek a fény tulajdonságaival, Camera obscurát készítettek és képalkotását figyelték meg. Tanulmányozták a fényvisszaverődés törvényét, a sík- és gömbtükrök képalkotását. Megismerkedtek a fénytörés törvényével, optikai lencsékkel, Newton diszperziós kísérletével. Prezentációt készítettek az optikai csalódásokról. Terveztek és készítettek periszkópot és kaleidoszkópot.
 
A tanulók maguk végeztek látványos kémiai kísérleteket. Vizsgálták az égési folyamatokat, a színváltozással járó kémiai reakciókat, a fény szerepét a kémiai folyamatokban, a növények és az ember életében.
 
A gyerekek megtapasztalhatták, hogy egyszerű eszközökkel, papírlap, gyufaszálak, kártyalapok, az ujjaik segítségével is érdekes logikai játékokat játszhatnak egyénileg, párban vagy csoportokban. A programban beszerzett játékok segítették sokoldalú fejlesztésüket, érdeklődésük, kíváncsiságuk felkeltését.
 
A program részét képezte a Kecskeméti Planetárium és a Csillagvizsgáló meglátogatása. A Nap és a csillagos égbolt tanulmányozása felejthetetlen élményként járult hozzá a természettudományos szemléletformáláshoz.
 
A program záró rendezvényén a diákönkormányzati napon kiállítás és interaktív bemutatók útján ismerhette meg az iskola közössége a program megvalósításának mozzanatait.
 
Az aulában kiállításra kerültek az elkészült alkotások, néhány beszerzett eszköz, a program mozzanatait dokumentáló fényképek. A megnyitót követően a kiállítás megtekintése kis csoportokban történt, így mindenkinek volt lehetősége megtekinteni, kézbe venni, kipróbálni a kiállított tárgyakat. Egy tanuló fényképekkel tűzdelt interaktív előadás keretében ismertette a program mozzanatait, majd játékbemutató keretében kipróbálhatták a résztvevők is az elkészített játékokat. Közben a programban részt vevő tanulók látványos fizikai és kémiai kísérleteket mutattak be. A bemutatók után megtekinthették tanulóink az Utazó Planetárium műsorát.
 
A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.