2022. június 29. Szerda
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

Teljes körű iskolai egészségfejlesztés
 
A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ TÁMOP-6.1.2.A-14/I-2014-0001 nyilvántartási számmal hirdette meg a „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” elnevezésű pályázatát. A pályázat pozitív elbírálásának köszönhetően 2015. januárjában iskolánk is bekapcsolódott a programok megvalósításába. A program első elemeként iskolánk tagja volt annak a 288 kiválasztott intézménynek, ahol az NEFI munkatársai kérdőíves felmérést végeztek a tanulóink körében egy intervenciós kutatás keretében. A pályázati kiírásban meghatározott feltételek teljesítése további két szinten valósult meg. Az egyik az intézményi szintű mozgósítás, a másik a megyei rendezvényeken való aktív részvétel.
 
A pályázatban elsődleges célként fogalmazódott meg, hogy a komplex tevékenységek egymást kiegészítve segítsék az egészségtudatos magatartás kialakítását. Így intézményi szinten 8 programelem gondozásáról kellett gondoskodni. „Egészséges élelmiszerek megismerése és elkészítésük változatos módjai”, az „Ivóvíz fogyasztásának népszerűsítése”, a „Megfelelő test- és száj-higiénés szokások kialakítása”, a „Sérülés megelőzés”, illetve a „Egészségfejlesztési célú kommunikáció megvalósítása”. A mindennapos testmozgással összefüggő 4 programelem a „Spuri a suliba”, „Lépéselőnyben”, „Délutáni szabadidő” valamint az intézményi nagyrendezvények a kötelező tanórai foglalkozások utáni szabadidőben lebonyolítható programok megvalósítására koncentráltak. A különböző témák meghatározott számú feldolgozása jellemzően egy-egy osztály bevonásával valósult meg,  míg a Sérülés-megelőzés és Kommunikáció elsődlegesen az iskolánkban működő szakkörök tagjainak ismeretbővülését eredményezte. Az iskolai nagyrendezvények alkalmával minden programelem megjelent és iskolánk minden diákja aktívan jelen volt. 
 
A megyei szintű nagyrendezvényeken összesen 140 tanuló képviselte iskolánkat. A 14 hétvégi programokra a központilag meghatározott évfolyamoknak megfelelően 10 fős csapatokat vittünk. Itt sportági bemutatókon, ügyességi versenyeken, maraton futáson, táncházi foglalkozáson, vízben megvalósuló váltóversenyeken, sportági bemutatókon vehettek részt diákjaink.  
 
 
Letölthető dokumentum: Teljes körű iskolai egészségfejlesztés